Yem Katkı Bentoniti Ürünlerimiz

Yem Katkı Bentoniti / GKM-YEM

Toksinler ( Okratoksin A, Aflatoksin B1,B2,G1,G2, Zon Don) küfler tarafından sentezlenen zehirli metabolitlerdir. Gerek tarlada gerekse harmanlamada, depolama sırasında özellikle sıcaklık ve rutubet gibi şartlar uygun olduğu taktirde yem ve yem hammaddelerinde toksinler oluşmaya başlar.

Toksinler hayvan beslemede gözle fark edilmese de üreticiler için oldukça maliyetli sonuçlara neden olurlar. Canlı ağırlık kazanımında ki düşüş, süt verimliliğinin düşmesi, ani hayvan ölümleri, yumurta kalitesinde azalma vb.

Ürünümüzün Özellikleri

Bentonit, çok fonksiyonlu oldukça doğal toksin bağlayıcıdır. Toksinler dışında hayvan ruminantında bulunan Ph’ı düzenler ve yemin sindirime yardımcı olur.

· Katyonlu yapısı sayesinde bentonit, bağlayıcı, akışkan kılıcı ve yem de topaklanma önleyici olarak kullanılır.

· Ani ve riskli yem formülleri değişikliğine bağlı riskleri önlemek adına yem üreticileri tarafından kullanılır.

· Bentonit yemlerin sindirim kanalından geçiş hızını yavaşlatarak yemin daha iyi özünmesine yardımcı olur.

· Bentonit yemden yararlanmayı doğrudan arttıran doğal bir madendir.

· Bentonit hayvan beslemelerinde bağırsak sağlığını olumlu yönde etkilier ve sindirime yardımcı olur.

· Bentonit, gözenekli yapısı sayesinde katyon değişimi için geniş yüzey alanları sunar.

· Bentonit, yüksek emiş gücüne sahiptir. Bu sayede amonyumu, toksinleri ve ağır metalleri tutar.

Diğer bağlayıcılar toksinlerin yanı sıra tüm vitamin, mineral, amino asitler ve besinleri tutarken bentonit yalnızca toksinleri bağlar.

Yem Üretimden Bentonit

Yem üretiminde hammaddelerden yeme geçen toksinleri, ağır metalleri tutar. Tüm toksinler üzerinde etkilidir. ( Okratoksin A, Aflatoksin B1 B2 G1 G2, Zon, Don ).

· Yemin akışkanlığına yardımcı olur.

· Yemin raf ömrünü ve kalitesini arttırır.

· Yemde ki fazla nemi emer.

· Uygun fiyatı sayesinde üretici maliyetlerinin düşürmeye yardımcı olur.

· Hayvan veriminin artmasında oldukça etkilidir.

· Ruminant Ph’nı düzenler, asidoza bağlı rahatsızlıkların önüne geçer.

· Besi yemlerinde kullanıldığından yüksek düzeyde kesif yem tüketilse dahi ayak problemlerinin önüne geçmeye yardımcı olur.

· Yem üretiminde, üretici firmalar üretilecek yem çeşidine göre 5-10 kg / Ton arasında kullanmaktadırlar.

· Tutuculuğu sayesinde bentonit, yem pelet kalitesini oldukça yükseltir.

İSTEĞE GÖRE

25 Kg polipropilen Torba

1300 Kg Bigbag içi 50 Kg Çuval.

1 Ton – 1.5 Ton Dökme Big Bag.

Palet Üstü 25 Kg-50 Kg Çuvallar.

Silobas İle Gönderilir.